Dins d’aquesta línia estem en condicions de subministrar al nostre client des de la idea fins al producte acabat, tant en el cas d'equips unitaris com prototipus o preseries.

El nostre objectiu és oferir un servei àgil i flexible, amb costos estructurals mínims i preus competitiu.

2
1

ELECTRONICA FEIXAS, S.C.P. ofereix un servei integral d'assessoria, disseny i realització de productes i sistemes electrònics a mida de les necessitats dels nostres clients.

El nostre objectiu és oferir un servei àgil i flexible, amb costos estructurals mínims i preus competitius.

Dins d’aquesta línia estem en condicions de subministrar al nostre client des de la idea fins al producte acabat, tant en el cas d'equips unitaris com prototipus o preseries.

En el cas de sèries d'un volum mes important, hem establert acords amb empreses industrials que ens permeten disposar dels recursos necessaris per poder dur a terme la fabricació dels productes dissenyats.

Amb nosaltres sempre sabrà el cost inicial del projecte, abans del desenvolupament, així com el cost final del producte, tan si es tracta d’un equip únic, d’uns prototipus o d’una fabricació seriada.

 • Solucions en automatització i control industrial basades en microprocessador.
 • Sistemes analògics, digitals i microprocessadors.
 • Potència i conversió d’energia.
 • Equips i sub-sistemes fets a mida.
 • Consultoria i assistència tècnica en enginyeria electrònica.
 • Elaboració de projectes i disseny integral de nous productes.
 • Càlcul, esquemes i circuits impresos.
 • Elaboració de programes, en les aplicacions equipades amb microprocessadors.
 • Cerca i selecció de components, opcions tècniques i circuits. Execució mecànica, - connexions i cablejats.
 • Documentació completa per a la fabricació, inclòs búsqueda i selecció de proveïdors.
 • Prototipus i gestió de producció seriada.
 • Revisió, assaig, actualització i adequació a normatives de productes ja existents.
 • Mètodes i utillatges per a la verificació i ajust.
 • Gestió i logística de producció per subcontractació.
 • Servei post-venda.
Subscriure a www.feixas.dnesis.com RSS